IKOna smaku!
  • pl
  • en

Hodowla

Do organizacji należy siedem ferm produkcyjnych wyspecjalizowanych w hodowli brojlerów oraz kilka mniejszych podmiotów ściśle z nią współpracujących. Położone są one na naturalnych i ekologicznych terenach północno-zachodniej i zachodniej części Polski. Wszystkie fermy są nadzorowane przez służby weterynaryjne, a zwierzęta przebywają w odpowiednich warunkach higienicznych. Kurczęta karmione są własnymi paszami pochodzenia roślinnego. Zboża używane do produkcji pasz charakteryzują się wysokimi walorami żywieniowymi.

FERMY PRODUKCYJNE (BROJLERY)

Roczny poziom odchowywanych brojlerów to około 12,3 mln. kurcząt, czyli około 23.500 tys. kg żywca. Obecnie hodowla prowadzona jest w fermach: Czachowo, Będzieszewo, Dargoszewo, Ostromice, Radzim, Krąpiel, Radgoszcz.

FERMY REPRODUKCYJNE

Rocznie hodowanych jest około 282 tys. kur nieśnych. Firma posiada trzy odchowalnie, a reprodukcja odbywa się na pięciu fermach.  

IKO Kompania Drobiarska Sp. z o. o. | Augustowo 26, 64-050 Wielichowo | telefon 061 44 44 600, fax 061 44 44 601
realizacja: Studio Fabryka, projektowanie stron