IKOna smaku!
  • pl
  • en

Polityka jakości

 

 

 

Misją IKO Kompania Drobiarska jest produkcja żywności zgodnie z jakościowymi wymaganiami klientów oraz obowiązującymi przepisami branżowymi i prawnymi. Wdrożony i efektywnie funkcjonujący system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymogami certyfikatów: BRC, YUM oraz HALAL, ma na celu doskonalenie jakości oraz dalszy wzrost zaufania klientów do produktów IKO. Mając na uwadze, iż rozwój naszej Spółki zależy od satysfakcji naszych klientów, cały wysiłek poświęcamy na stałą poprawę jakości ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego. Bezpieczeństwo zdrowotne naszych wyrobów zapewniamy poprzez przestrzeganie zasad GMP (dobre praktyki produkcyjne) i GHP (dobre praktyki higieniczne) oraz analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w całym cyklu produkcyjnym od przyjęcia żywca do dostarczenia wyrobu do klienta.

Politykę jakości realizujemy poprzez dążenie do następujących celów jakościowych:

  • Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej
  • Ciągłe analizowanie zagrożeń zdrowotnych wyrobów w cyklu produkcyjnym
  • Minimalizacja niezgodności wyrobu i reklamacji klienta
  • Stałe i systematyczne podwyższanie kwalifikacji pracowników
  • Doskonalenie reżimu sanitarno-higienicznego w procesie produkcji
  • Stała troska o zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Monitorowanie skutków oddziaływania produkcji na środowisko

 

 

Realizację powyższych celów określamy na podstawie przeglądów systemu, audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

  

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania

IKO Kompania Drobiarska Sp. z o. o. | Augustowo 26, 64-050 Wielichowo | telefon 061 44 44 600, fax 061 44 44 601
realizacja: Studio Fabryka, projektowanie stron