IKOna smaku!
  • pl
  • en

Projekty UE

 Konsorcjum w składzie: IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o. oraz Farm-IKO Sp. z o.o. uzyskało wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0030/20-00 „Opracowanie innowacyjnego procesu wytwarzania mięsa drobiowego w skali przemysłowej, w warunkach pełnej integracji drobiarskiej bez wykorzystania antybiotyków i kokcydiostatyków na każdym etapie chowu”

 

Celem projektu jest wypracowanie innowacji procesowej w postaci nowej technologii i narzędzi chowu w skali przemysłowej brojlerów bez użycia antybiotyków i kokcydiostatyków, przy utrzymaniu zdrowia stad, szybkiego tempa wzrostu i minimalizacji wzrostu kosztów produkcji. W wyniku opracowania innowacji procesowej, powstanie także innowacja produktowa w postaci: mięsa drobiowego klasy premium, pozyskanego od brojlerów z chowu bezantybiotykowego, w skali przemysłowej w cenie atrakcyjnej dla konsumenta.

 

Efektem projektu będzie m.in.:

-        eliminacja antybiotyków stosowanych w cały okresie tuczu brojlerów,

-        zwiększenie wylęgowości i przeżywalności piskląt z jaj poddanych dezynfekcji,

-        wdrożenie rozwiązań technicznych, wbudowanych w bezpieczną mikrobiologicznie linię technologiczną pasz, w tym: innowacyjny system dozowania, powłoki antystatyczne i przeciwdziałające powstawaniu biofilmów i osadzaniu się wilgoci, pozwalające na wytwarzanie najwyższej jakości pasz przeznaczonych dla bezantybiotykowego chowu brojlerów.

 

Całkowita wartość projektu: 39 370 908,42 PLN, w tym IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o.: 29 482 871,91 PLN oraz Farm-IKO Sp. z o.o.: 9 888 036,51 PLN

 

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 686 848,53 PLN, w tym IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o.: 13 389 962,78 PLN oraz Farm-IKO Sp. z o.o.: 4 296 885,85 

 


 

 

IKO Kompania Drobiarska Sp. z o. o. | Augustowo 26, 64-050 Wielichowo | telefon 061 44 44 600, fax 061 44 44 601
realizacja: Studio Fabryka, projektowanie stron