Zakład Wylęgu Drobiu w Rosinie

Zakład Wylęgowy w Rosinie produkuje pisklęta zgodnie z normami Unii Europejskiej a jego zdolność produkcyjną szacuje się na około 40 milionów sztuk rocznie. W głównej mierze pisklęta przeznaczone są do ferm wchodzących w skład IKO Kompania Drobiarska, a także sprzedawane są do niezależnych ferm.

IKO posiada trzy odchowalnie, z których dwa razy w roku kury nioski linii mięsnych (Ross 308, Cobb 500, Hubbard Flex) w ilości około 50 tysięcy dostarczane są do sześciu własnych ferm reprodukcyjnych.
Wysokiej jakości jaja wylęgowe, specjalistyczny transport, światowej klasy sprzęt lęgowy (Firmy Pas Reform) oraz zachowanie właściwego mikroklimatu w Zakładzie Wylęgu Drobiu pozwalają pozyskać pisklęta najwyższej jakości.

producent jaj

Wysoka jakość piskląt

  • 18 aparatów lęgowych Smart Pro firmy Pass Reform o pojemności 115.200 jaj (10 aparatów zostało zakupionych w 2012 roku, 4 w 2019 roku i 6 w 2021 roku
  • 2 aparaty lęgowych firmy Jartom o pojemności 108.000 jaj
  • w pełni zautomatyzowaną linię do przekładu ze świetleniem i szczepieniem do jaja (in ovo) zakupioną w 2022 roku
  • 24 aparaty klujnikowe firmy Pass Reform ( z których 10 zostało zakupionych w 2007 roku, a kolejne 10 w 2012 i 6 w 2021 roku

W pełni zmodernizowany Zakład dysponuje nowoczesnym specjalistycznym transportem do przewozu piskląt jednodniowych firmy Heering mogącym pomieścić jednorazowo do 130 000 piskląt.
Naszym głównym atutem jest wysoka jakość piskląt.

Nasz potencjał

ponad 20 lat doświadczenia
ponad 24 miliony piskląt rocznie
100 tysięcy kur niosek dostarczanych co roku do ferm reprodukcyjnych
6 własnych ferm reprodukcyjnych
zdolność produkcyjna ponad 40 milionów piskląt rocznie
producent pisklaków