Projekty UE

Chów bez antybiotyków

Konsorcjum w składzie: IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o. oraz Farm-IKO Sp. z o.o. uzyskało wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0030/20-00 „Opracowanie innowacyjnego procesu wytwarzania mięsa drobiowego w skali przemysłowej, w warunkach pełnej integracji drobiarskiej bez wykorzystania antybiotyków i kokcydiostatyków na każdym etapie chowu”

Celem projektu jest wypracowanie innowacji procesowej w postaci nowej technologii i narzędzi chowu w skali przemysłowej brojlerów bez użycia antybiotyków i kokcydiostatyków, przy utrzymaniu zdrowia stad, szybkiego tempa wzrostu i minimalizacji wzrostu kosztów produkcji. W wyniku opracowania innowacji procesowej, powstanie także innowacja produktowa w postaci: mięsa drobiowego klasy premium, pozyskanego od brojlerów z chowu bezantybiotykowego, w skali przemysłowej w cenie atrakcyjnej dla konsumenta.

Efektem projektu będzie m.in.:

  • eliminacja antybiotyków i kokcydiostatyków stosowanych w całym okresie tuczu brojlerów,
  • zwiększenie wylęgowości i przeżywalności piskląt z jaj poddanych dezynfekcji,
  • wdrożenie rozwiązań technicznych, wbudowanych w bezpieczną mikrobiologicznie linię technologiczną wytwarzania pasz, w tym: innowacyjny system mikrodozowania, powłoki antystatyczne i przeciwdziałające powstawaniu biofilmów i osadzaniu się wilgoci, pozwalające na wytwarzanie najwyższej jakości pasz przeznaczonych dla bezantybiotykowego chowu brojlerów.

Całkowita wartość projektu: 39 370 908,42 PLN, w tym IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o.: 29 482 871,91 PLN oraz Farm-IKO Sp. z o.o.: 9 888 036,51 PLN
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 686 848,53 PLN, w tym IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o.: 13 389 962,78 PLN oraz Farm-IKO Sp. z o.o.: 4 296 885,85

pasza dla kurcząt - producent

Jesteśmy jednym z największych producentów mięsa drobiowego w Polsce, uplasowanym w rankingu Krajowej Rady Drobiarstwa na 13 pozycji pod względem obrotów. Prowadzimy ubój ponad 10 mln szt. kurcząt rocznie oraz sprzedaż ok. 200 t produktów dziennie. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku, staramy się stale powiększać skalę produkcji i poszerzać bazę oferowanych produktów polepszając jednocześnie ich jakość. Jednym ze sposobów na realizację założonych przez nas celów jest realizacja projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego procesu wytwarzania mięsa drobiowego w skali przemysłowej, w warunkach pełnej integracji drobiarskiej bez wykorzystania antybiotyków i kokcydiostatyków na każdym etapie chowu”

IKO producent mięsa drobiowego

Celem projektu jest eliminacja wykorzystania antybiotyków i kokcydiostatyków z chowu kurcząt brojlerów w skali przemysłowej i w warunkach pełnej integracji produkcji, począwszy od wylęgu drobiu, poprzez produkcję pasz, chów brojlerów i hodowlę stad zarodowych, ubój ptaków, rozbiórkę tuszek i przetwórstwo mięsa, aż po dystrybucję. Ponadto, eliminacja antybiotyków i kokcydiostatyków odbędzie się przy utrzymaniu wysokiej zdrowotności stad oraz szybkiego tempa wzrostu ptaków.

  • Efekty te zostaną osiągnięte poprzez wypracowanie innowacji procesowej polegającej na wytworzeniu technologii produkcji składającej się z:
    autorsko opracowanej, bezpiecznej mikrobiologicznie linii technologicznej wytwarzania pasz,
  • autorsko opracowanych innowacyjnych programów żywieniowych dla stad rodzicielskich oraz towarowych,
  • autorsko opracowanym systemie dezynfekcji jaj wylęgowych zaraz po zniesieniu,
  • odpowiednio zabezpieczonych pod względem mikrobiologicznym budynków inwentarskich.

Opracowane w ramach projektu rozwiązania przyczynią się do poprawy zdrowia publicznego poprzez zmniejszenie występowania w środowisku ilości lekoopornych szczepów mikroorganizmów. Do konsumenta natomiast, trafi innowacja produktowa w postaci mięsa drobiowego klasy premium, czyli takiego, które pochodzi od brojlerów utrzymywanych bez użycia antybiotyków i kokcydiostatyków, żywionych paszami opartymi o surowce pochodzenia wyłącznie roślinnego. Planowana wielkość produkcji na lata 2023-2028 wynosi 65,2; 77; 88,9; 98,8; 109 i 119 mln kg sprzedawanego mięsa, z czego udział mięsa produkowanego bez antybiotyków i kokcydiostatyków będzie wynosił odpowiednio: 2%, 4%, 8%, 12%, 16% i 20%.

Hodowcy natomiast, otrzymają możliwość wykorzystania w żywieniu swoich zwierząt pasz o poprawionym statusie mikrobiologicznym, które dodatkowo będą charakteryzować się precyzyjnie dostosowaną do potrzeb pokarmowych danej grupy ptaków zawartością składników aktywnych biologicznie. Wyprodukowane przez IKO Kompania Drobiarska pasze będą mogły zostać wykorzystane zarówno w żywieniu stad reprodukcyjnych, jak i towarowych brojlera kurzego, co sprawi, że duża grupa krajowych producentów mięsa drobiowego otrzyma możliwość poprawy wyników na swoich fermach.